הצטרפות כספקים

כללי

אתם סיטונאיים? יצרנים? יבואנים? רוצים לעבוד ישירות עם הלקוחות שלנו? אנחנו נקנה מכם סחורה בסיטונות, נקדם את המוצרים שלכם, וניתן שירות ישירות ללקוחות.
מה אתם צריכים לעשות? רק לתת לנו מוצרים טובים ומחירים מעולים, כדי שנוכל לגלגל אותם הלאה ללקוחות. אנחנו מוסיפים כרגע כ-12% מעל מחיר הקנייה, ואולי נוכל בעתיד גם להוריד את המרווח הזה, כשנגדל מספיק.

פרסום בחישוק

רוצים לקדם מוצרים ספציפיים עם קהל הקונים שלנו? נשמח לעשות עבורכם מבצעים (אמיתיים בלבד) ולקדם את המוצרים הללו. שלחו לנו מגוון מוצרים רלוונטיים, וכמויות, ואם תהיה התאמה לקטלוג שלנו, וניווכח שאכן מדובר בהנחה משמעותית – נפיץ את המוצרים באתר ובפרסומים שלנו.

קמעונאים

רוצים לקחת חלק במיזם אבל לא יודעים איך לתמחר בלי לעשות לעצמכם קניבליזציה? יש מגוון פתרונות:

  • אפשר לבחור מוצרים דומים אך שונים מהמוצרים שאתם מוכרים,
  • אפשר לבחור חלק קטן מהמוצרים שלכם,
  • אפשר לקבוע מלאים קטנים שיהיה ברור שהם הטבה לחישוק ולרעיון שמאחוריו.
  • אפשר למכור מוצר ללא מיתוג/אריזה, כל עוד המוצר עצמו נשאר איכותי

נפרסם אתכם גם כתומכים בחישוק במקרים רלוונטיים.

ליצירת קשר: